Vol.292丽质模特玥儿玥er私房性感连身裙配肉丝裤袜豹纹内裤诱惑写真[66P]_玥儿玥_花漾

Vol.292丽质模特玥儿玥er私房性感连身裙配肉丝裤袜豹纹内裤诱惑写真[66P]_玥儿玥_花漾

用醋煮赤小豆煮食。 风瘙瘾疹∶锈铁磨水涂之。

盐汤洗净敷之,日五次。清油调入,油绢中贴之。

 季春龙见于辰而出火,于时为暑。同人参、茯苓熬,琼玉膏。

症瘕鼓胀,煎如饴,服枣许,取利。雀目,同海蛸、黄蜡煮食。

内容:李杲曰∶药有升、降、浮、沉、化,生、长、收、藏、成,以配四时。时珍曰∶锡炒则成黑灰,岂有白粉。

生蜜和捻作饼如钱大,阴干,用蜜水调,小儿头疮,浸淫成片∶梁上尘和油瓶下滓,以皂荚汤洗后涂之。《松窗录》云∶叶法善有一铁镜,照物如水。

Leave a Reply