AG凯发下载

AG凯发下载

 即蝙蝠矢也,因食蚊,砂皆蚊眼,故治目疾。治九漏,与阴干马齿苋等分为末,和腊猪脂敷之,取乌之余力,以化歹肉也。

降至高之气,似石投水。然必仍用水银升炼,入三白丹引拔毒之药,同气相求,以搜逐之。

内容:味苦,性温,无毒。涂痈疽而外治,疮科方内屡回生。

味苦涩、性寒,有小毒。味辛,性平,无毒。

不痛,日久出臭气,废饮食,用臭橘叶煎汤,服必愈。 降浊通便,以靖中宫。

破癖多功,炙恶疮必效。居人莳藕滤为粉,淘汰既净,去其渣滓,存其甘风吹日曝,渐成碎珠,以汤沃而食之,别有风味,亦野物之可尚者矣。

Leave a Reply